BLUEnet wireless u realnom vremenu


Napredno bežično rešenje SALTO-a na mreži je sledeći korak u kontroli pristupa na baterije za hotele.

SALTO-vo bežično rešenje donosi dvosmernu šifrovanu komunikaciju u realnom vremenu između naših bežičnih brava i operatera. Pored toga što koristi bežično povezivanje u realnom vremenu, sistem uključuje i SVN tehnologiju koja omogućava bravama i karticama da komuniciraju.

Važno je da se u istoj instalaciji mogu i bežične SVN brave i obične bežične brave kombinovati kako bi najbolje zadovoljile bezbednosne potrebe svake pristupne tačke sa celim sistemom koji radi pod našim softverom za upravljanje hotelima ProAccess SPACE.

UPRAVLJANJE VRATIMA I GOSTIMA U REALNOM VREMENU

Jednim klikom miša mreža se može konfigurisati, te izvršiti promene u realnom vremenu.

• Trenutna promena prava pristupa.
• Privremeni pristup određenim bravama.
• Pristup događaju.
• Otkazivanje ključa.
• Nadzor vrata.
• Status baterije.
• Daljinsko otvaranje u slučaju nužde.

LAKO SE UGRAĐUJE I ODRŽAVA

• Elektronske rešetke na baterijski pogon su povezane preko radio primopredajnika male snage (2,4 GHz).
• Interakcija sa SALTO mrežnim prolazima (povezan preko Ethernet-a / Wi-Fi-ja na centralni računar za upravljanje).
• Niski troškovi postavljanja i održavanja smanjuju troškove i vreme instalacije.
• Daljinsko administriranje i upravljanje operacijama održavanja, smanjuju pozive službi za pomoć i dodatne troškove, optimizujući upozorenja o niskom nivou baterije i poruke o statusu vrata.

PROJEKTOVAN ZA UPOTREBU U HOTELIMA

• Bežični sistem pruža dragocene informacije o statusu soba.
• Dnevno izveštavanje.
• Izveštavanje o čišćenju, problemima ili održavanju.